sisäpakkaus3.JPG

Industriförpackningar

ECOPULPS INNERFÖRPACKNING ÄR ETT MÅNGSIDIGT, MILJÖVÄNLIGT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT VAL.

 Bra skydd för produkten

Fiberförpackningen tål fett och vatten. Det hållbara fibergjutstycket skyddar även tunga produkter under transporten och kunden får sina produkter i perfekt skick.

Lätt att använda

Fiberförpackningen kan ges nästan vilken form som helst. Produkterna hålls på sina platser i en rätt utformad fiberförpackning. Fiberytan är flexibel och håller produkterna stadigt på plats. Förpackningarna kan staplas inne i varandra så att de tar liten plats och är lätta att förvara.

Lätt att avyttra

Efter användning kan fiberförpackningen sättas i pappersuppsamlingen, brännas eller komposteras. Fiberförpackningen är av livsmedelskvalitet och innehåller inga ämnen som är skadliga för naturen vid nedbrytning. Fiberförpackningar är en del av naturen.

Effektiv och snabb förpackning

Fiberförpackningar passar även bra i automatiserade förpackningslinjer. Paketeringen går enkelt och snabbt, förpackningen är klar på en gång och kräver ingen vikning. Dess mått och former är homogena och exakta, toleransen är under 0,1 mm. 

sisäpakkaus2.JPG