Plast eller grön framtid?

future.jpg

Du bestämmer - pack åt gången

Ekologiska fiberbaserade tillämpningar

Ecopulp Finland Oy utvecklar, designar och producerar formade fibergjutstycken/pressade fiberdelar. Ecopulps lösningar tillverkas av trä- eller returfiber och är alltid mycket miljövänliga eftersom de är biologiskt nedbrytbara och 100 % återvinningsbara. 

Ryhmäpakkaus.jpgEcopulp-kuitupakkaus1.JPG

Hur svarar man på klimatförändringar och utmaningar från en förändrad världsmarknad?

De totala koldioxidutsläppen från produkter av återvunna fibrer är lägre än om man använder andra material för motsvarande ändamål. Den kundnära servicen är kärnan i vår verksamhet och vi är alltid redo att hjälpa er att nå det mervärde som ni strävar efter. Här är de vanligaste fördelarna med produkter av återvunna fiber:

• Bionedbrytbarhet   

• Inhemsk produkt

• Kostnadseffektivitet

• 3D-formbarhet

• Miljöansvar

• Förbättrad företagsimage

• Inget monteringsskede för innerförpackning

• Inget sammanställningsskede i innerförpackningen

• Ingen ytterförpackning

• Möjlighet att dela in i fack

• Staplingsmöjlighet och lagringseffektivitet

• Användarvänlighet - säkerhet

• Hållbarhet 

• Komposterbarhet

• Slagtålighet

• Förmånlig återvinningskostnad

• Lämplighet för kombinationsförpackning

• Rispar eller nöter inte den förpackade produkten

• Fett- och vattenavvisande, brandsäker, osv ...

• Anpassningsbarhet

Ecopulp erbjuder sina miljömedvetna kunder kostnadseffektiva förpacknings-, skogsbruks-, trädgårds- och motsvarande funktionella tillämpningar som belastar miljön så lite som möjligt.

 

Som inhemsk aktör minimierar Ecopulp miljöpåverkan i sin egen produktion genom energiåtervinning, inköp av råvaror med optimeringsprogram samt slutna vattenkretsar. I praktiken uppstår till exempel inget spillvatten som töms i avloppet. Det enda utgående vattnet kommer från torkavdelningen i ångform. Även återvinning av torkningsenergi har maximerats.

IMG_0881[1].jpg

Efter cirka 30 års tillverkningserfarenhet är fibergjuttekniken en tillförlitlig och traditionell förpackningstillverkningsmetod som kan användas på nya och innovativa sätt. Fiberförpackningar skyddar känsliga produkter samt behåller deras kvalitet, fräschör och utseende. Fibermaterialet som Ecopulp använder är mestadels billigt och miljövänligt återvunnet fiber. Beroende på användningsområde används också mekaniskt eller kemiskt framställda jungfruliga träfibrer. Man kan även välja att använda torv eller halm från spannmål.

Vid framställning av fibermaterial löses råmaterialet, som oftast består av returpappret, helt upp i vatten till fina fibrer. Blandningen pumpas sedan in i bassängen varifrån det flytande materialet sugs upp i formar med hjälp av vakuum samtidigt som vattnet leds bort. Därefter pressas och torkas det fuktiga materialet. När materialet har torkat pressas det igen vid behov. Maskinerna som används i processen fungerar i ett slutet vattensystem, där vattnet renas och återanvänds. Det uppstår inget avloppsvatten i den processen.

Det finns en grundläggande skillnad vid tillverkning av grova och släta fiberförpackningar. För att få släta förpackningar används en efterpressning där man uppnår slutproduktens höga kvalitet genom att pressa produkten slät och exakt i en het tvåsidig form. Produkter som produceras på detta sätt är tunna men ändå stabila och har en slät yta som är helt tryckbar.

 

Fibermaterial kan formas till nästan vilken tredimensionell form som helst. Slutprodukterna är lätta och hållbara och deras stötdämpning är mycket god. Fiberförpackningar är återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara eller komposterbara och lätta att göra sig av med. Produkterna kan skräddarsys med hjälp av en mängd olika funktioner, färger och fiberblandningar.